четвъртък, 21 януари 2016 г.

Да посрещнем Четвъртата индустриална революция

Енрике Пеня Нието*

Настоящата ера на иновации, в която новите технологии унищожават цели икономически сектори със спираща дъха скорост, бе наречена Четвърта индустриална революция. Именно тя е темата на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария – и има защо. През следващите години обхватът и темпото на въвеждане на иновации ще преобрази начинът ни на производство, разпространение и потребление. За да максимизираме ползите  ние трябва на всяка цена да предприемем незабавни стъпки за подготовка на нашите икономики и общества, с фокус върху три ключови сфери: образование, бизнес среда и свързаност.

Развитието на човешкия капитал е от жизненоважно значение за икономическия успех и Мексико не е изключение. Именно заради това моето правителство се фокусира силно върху подобряването на образованието на всички нива. Например наскоро стартирахме програма за развитие на „Образователна инфраструктура”, частни инвестиции позволяващи ни да съберем приблизително 3 млрд. долара за подобряване на условията в началните училища през следващите три години. В допълнение през настоящата учебна година ще предоставим таблети на почти половината от 2,3 милиона завършващи пети клас в Мексико.

Работим също така и да осигурим на настоящото и бъдещото поколение нужните умения за навлизане на пазара на труда. Миналата година повече от 110 хил. студенти в Мексико завършиха образователни степени в сфери като инженерните науки, производството и строителството – високо уважавани специалности в някои от най-развитите страни, в това число Франция, Германия и Обединеното кралство.

За да затвърдим този прогрес ние увеличихме публичните инвестиции в науката и технологиите в университетите и националните изследователски центрове из цялата страна. Само за последните три години броят на учените в нашата Национална изследователска мрежа нарасна с 26% и почти удвоихме публичните разходи за научни изследвания, развитие и иновации. Разбирайки жизненоважното значение на връзките между правителство, индустрия и академични изследвания, увеличихме броя на местата за трансфер на технологии, подкрепящи развитието на нови продукти и бизнеси в сфери като биотехнологиите, енергията и информационните технологии.

В същото време ще работим неуморно за подобряване на бизнес и инвестиционната среда. За незапознатите ще кажа, че сме направили големи крачки напред към макроикономическа стабилност. Централната ни банка преследва независима монетарна политика, която да осигурява ценова стабилност и ниска инфлация. Доказателство за това е, че през ноември инфлацията на годишна основа, 2,21%, беше най-ниската в историята на Мексико. А дългът ни остава нисък и управляем. Съотношението дълг към БВП за 2015 достигна  46,9% – много под средното за Латинска Америка ниво от 55,6% - и ще се стабилизира на ниво от 47,8% през настоящата година.

Проведохме също така и енергийна реформа, която да снижи разходите за производство на електронергия, премахна ежемесечните увеличения на цените на бензините и разшири обхвата на газовата инфраструктура из цялата страна, което повиши конкурентността. За пръв път от десетилетия дейностите на целия енергиен сектор да отворени за частни капитали – стратегия, която ще привлича приблизително 12,6 млрд. долара инвестиции всяка година. По същия начин вкарването на чужди инвестиции в сектора на телекомуникациите понижи цените на фиксираните и мобилните услуги, което подобри качеството и покритието.

Имайки предвид факта, че микро, малките и средни предприятия да основни двигатели на мексиканската икономика, ще използваме дигитални услуги, за да направим по-бързо и по-лесно за предприемачите да започнат свой собствен бизнес и ще им осигурим достъп до финансиране от търговските банки. Нашата Програма за кредитиране на младите предоставя на предприемчивите възможност за заеми над 9 хил. долара, чрез които да подпомогнат разрастването на бизнеса си, като общата сума може да достигне 150 хил. долара.

Третата ключова стъпка при подготовката на нашата икономика за Четвъртата индустриална революция е свързаността. Мексико е една от малкото страни, която официално признава правото на своя народ на достъп до интернет. Досега сме покрили 65 хиляди публични места като училища, библиотеки и площади със свободен достъп до интернет. Това ще ни помогне да постигнем целите си за осигуряване на високоскоростни интернет услуги за 70% от домакинствата и 85% от микро, малките и средните фирми.

Но свързаността не е само дигитална, материалната инфраструктура също е от жизненоважно значение. Мексико вече изгради производствен капацитет и е един от най-големите производители в света на телевизори, превозни средства, авточасти, компютри и мобилни телефони. Подобрената инфраструктура би ни позволила да повишим стойността  и разнообразието на нашите експортно-ориентирани индустрии.

Затова ще отпуснем повече от 460 млрд. долара за изграждане и модернизиране на хиляди километри пътища и магистрали, както и за разширяване и подобряване на градската и извънградската железопътна система. Други големи инфраструктурни проекти включват новото международно летище в Мексико сити и разширяване на пристанищата, което почти ще удвои съществуващия капацитет на тези разположени по крайбрежието на Тихия океан и в Мексиканския залив. В дългосрочен план ще направим Мексико логистична платформа от световна величина.

Накрая, Мексико се ангажира да продължи да подкрепя чуждестранната търговия, която е мощен двигател на растежа. През последните три години разширихме мрежата си от споразумения за свободна търговия с включването си към Тихоокеанския съюз и напоследък към Транстихоокеанското партньорство. Това прави общо 13 споразумения за свободна търговия, осигуряващи преференциален достъп до 52 страни с 1,3 млрд. потенциални потребители.

Правителството ни вече взе важните решения за подготовката на мексиканската икономика за това, което предстои и ги подкрепи с конкретни действия. Ние сме задължени да надграждаме над този прогрес, за да можем да посрещнем предизвикателствата, включващи увеличаващо се търсене на широк кръг професионалисти със специализирано образование и спешната нужда от подобряване на свързаността, особено в отдалечените селски райони (където живее 9% от населението на Мексико).

Длъжни сме да предоставим на нашите граждани и на бизнеса подходящите инструменти, от които се нуждаят, за да се възползват от предимствата давани от Четвъртата индустриална революция и за да сме сигурни, че следващите поколения също ще могат да развият пълния си потенциал в един бързо променящ се свят.


*Енрике Пеня Нието е президент на Мексико.

Няма коментари:

Публикуване на коментар