Книги

Том I • История на англоезичните народи - Раждането на Британия 
Уинстън Чърчил
„Раждането на Британия” е първият том от монументалния труд на Уинстън Чърчил, една от най-значимите фигури на XX в., посветен на историята на англоезичните народи. Повествованието започва през 55 г. преди Христа, когато „проконсулът на Галия Гай Юлий Цезар обърнал поглед към Британия”, и завършва с Войната на розите и Битката при Босуърт през 1485 г. И в този отрязък от хилядолетие и половина Чърчил разказва за борбите и вълненията, които съпътстват създаването на една нация, за нашествията на викингите и норманите, за подписването на Великата харта на свободите и изграждането на държавата, дала на света Парламента. В началото на тома в Британия властва племенният закон, а в края му Англия е пред прага на своето имперско величие.

Написан от един от майсторите на английския език и Нобелов лауреат за литература, „Раждането на Британия” е завладяващ разказ, който разкрива драмата и патоса на историята и описва делата на големите мъже и жени от миналото. Това не е сух, академичен труд с имена, дати и събития, а литературно постижение, в което страстите на историческите личности са уловени от зашеметяващата проза на Чърчил. Неговата убеденост, че историята е един величав наратив, превръща четенето на книгата във вълнуващо преживяване. Ако потенциалният читател на този том се запита защо трябва да има това издание на своята лавица, отговорът може да бъде кратък: Никога не е имало история като тази, написана от човек, който самият е създавал история; никога политическите и дипломатически решения от миналото не са били анализирани от писател, който през целия си живот е трябвало да взима решения от същия мащаб и величина.


Великата контракция 1929-1933


много слабаслабадобрамного добрастрахотнаМилтън Фридман; Ана Дж. Шварц

Анотация:
 Настоящата книга дава аргументирано обяснение и непозната досега перспектива към най-голямата икономическа криза в историята на човечеството - "Великата депресия" от 1929-1933 г., или както авторите я наричат - "Великата контракция".След войната: История на Европа след 1945 годинаАвтор: Тони Джуд
Народност: английска


Преводач: Зорница Христова
 първо издание, 2010 год.


твърди корици, 954 стр.
СЛЕД ВОЙНАТА, разказаната с впечатляваща чувствителност история на съвременна Европа, е забележително постижение на един от водещите историци в света. Това е шедьовърът на професор Тони Джуд, роден в Лондон през 1948 година, получил образованието си в Кингс Коаедзк, Кеймбридж и в Екол Нортал Сюпериер, Париж. Преподавал е в Кеймбридж, Оксфорд, Бъркли и Нюйоркския университет, където е професор по Европейска история и директор на Института Ретарк, който основава през 1995 година. Автор и редактор на единайсет книги, той е редовен сътрудник на Ню Йорк Ревю ъв Букс, Тайте Литерари Съплетент, Ню Рипъбпик, Ню Йорк Таймс и много други списания в Европа и САЩ.Възможна ли е демокрацията тук?
Автор: Роналд Дуоркин
Раздел: Актуални политически анализи
Издателство: Критика и хуманизъм
Народност: американска
Преводач: Ваня Серафимова, Капка Герганова
ISBN: 9789545871344
първо издание, 2010 год.
меки корици, 230 стр.


Принципи на нов политически дебат.

„В настоящата книга се придържам към две позиции... Най-напред, противно на широко разпространеното мнение... смятам, че всъщност можем да намерим споделени принципи... Те са доста абстрактни принципи и се отнасят до ценността и до ключовите отговорности в човешкия живот.... След това ще се опитам да покажа силата и валидността на тези споделени принципи относно големите въпроси, които ни разделят: въпросите за човешките права, за мястото на религията в публичния живот, за социалната справедливост и за естеството и ценността на демокрацията... Налага се да открием начини не просто да се борим помежду си по тези въпроси, но и да се аргументираме относно тях, изхождайки от по-дълбоки принципи на личен и политически морал... Разработвам тези принципи, като в светлината им развивам нова формулировка на либералната традиция
Роналд Дуоркин е професор в Университета на Ню Йорк, един от най-бляскавите съвременни теоретици на правото и политиката.

Немирството на парите • Епизоди от монетарната история


Автор: Милтън Фридман

Раздел: Икономическа литература, История - други

Издателство: Дамян Яков

Народност: американска

Преводач: Анелия З. Димитрова

ISBN:

първо издание, 1994 год.

твърди корици, 304 стр.


В течение на десетилетията, през които изучавах монетарните явления, многократно ме смайваха вездесъщите и често неочаквани последици от наглед незначителни промени в монетарните институции.

В предговора към една от предишните ми книги, "Оптималното количество пари", писах: "Монетарната теория е като японска градина. Тя притежава естетическо единство, родено от разнообразието; измамна простота, криеща сложна реалност; външна непретенциозност, разлагаща се във все по-дълбоки перспективи. И двете могат да се оценят по достойнство само ако се разглеждат от много различни страни, само ако се изучават спокойно, но задълбочено. И двете имат елементи, които могат да се съзерцават независимо от цялото, но все пак се осъществяват напълно единствено като част от цялото."

Това, което важи за монетарната теория, важи със същата сила и за монетарната история. Монетарните структури, които изглеждат чудновати от една гледна точка, от друга се оказват просто непознати варианти на структури, приемани от нас за даденост, едва ли не за част от природата. Първата глава на тази книга предлага показателен пример – каменните пари и златните пари си приличат толкова много, че можеш да ги намериш в една и съща кариера.

В следващите три глави са разказани истински случаи, свидетелствуващи как наглед незначителни събития имат съдбоносни и напълно неочаквани последици в историята.

След този преглед на исторически епизоди, в глава 6 се занимавам с особено важен въпрос - биметализма, който е играл голяма роля в събитията, описани в глави 3, 4 и 5.

В глава 6 се излага твърдението, че традиционните схващания за силните и слабите страни на биметализма като парична система са дълбоко погрешни.

Глава 7 ни връща към конкретен исторически епизод -последиците от американската програма за изкупуване на сребро през 30-те години на нашия век.

В глава 8 се разглеждат причината и церът за инфлацията, като са използувани нови и исторически данни за редица държави, за да се илюстрира централната теза: че инфлацията винаги и навсякъде е монетарно явление.

Глава 9 свидетелствува за значението на случайността за следствията от монетарните промени. Събитията в Съединените щати - извън обсега на влиянието на политиците в Чили и Израел - доведоха до следствието група политици в едната страна да се превърнат в злодеи, а група политици в другата да станат герои.

В глава 10 проследявам възможните последици от паричната система, която днес преобладава в целия свят - система без исторически прецедент.

Последната глава е епилог, в който от разгледаните в предходните глави епизоди се извличат няколко общи поуки.

Тази книга представлява само кратък поглед към безкрайното очарование на монетарните градини, избуявали и увяхвали в течение на няколкото хилядолетия от деня, когато човечеството сметнало за целесъобразно да отдели акта на продажбата от акта на покупката; когато някой решил, че спокойно може да продава стока или услуга срещу нещо - нещо, което нямал намерение да потребява или да използува в производството, а по-скоро възнамерявал да използува като средство за покупка на друга стока или услуга, която да потребява или да използува в производството. "Нещото", свързващо двете сделки, се нарича "пари" и е възприемало безкрайни материални форми - от камъни, пера, тютюн и черупки през мед, сребро и злато до късчета хартия и записи в счетоводни книги. Кой знае какви ще бъдат бъдещите превъплъщения на парите? Компютърни байтове може би?

Милтън Фридман

Станфорд, Калифорния 5 юли 1991 г.Херодот - историяИздател: Нов български университет

Издадена: 2010

Размери: 16.50x23.50

Брой страници: 670

Корица: Мекa"Софанес бил от този дем и след като се отличил тогава сред атиняните, за него започнали да разказват две истории: едната, че носел завързана с медна верига за пояса на бронята си желязна котва, която хвърлял на земята, колчем се приближавал до неприятелите си, с цел да не могат, когато го нападнат, да го изтикат извън бойния ред; почнели ли противниците му да бягат, той вземал котвата и така се впускал да ги преследва. Това се разправя в тази история. В друга история това се оспорва, именно че върху щита си, който той непрекъснато въртял и никога не оставял в покой, имало само изображение на котва и никаква желязна котва не била завързана за раницата му."Превод от старогръци проф. Петър Димитров, д.н.