КартиАсирийска империя 750-625 г. пр. Хр.


Университетите на Европа

Франция по времето на Луи ХI

Иберийският полуостров по времето на Фердинанд и Изабела

Бургундски владения

Европа от 1490

Испански и португалски експедиции
Османски завоевания в Европа и Мала Азия
Италия 1490 година
Империята