четвъртък, 13 април 2017 г.

2010: Ново начало в отношенията НАТО-Русия

Андерс Фог Расмусен*

Когато произнесох първата си реч като Генерален секретар на НАТО преди повече от година, се опитах да се фокусирам върху отношенията между НАТО и Русия, защото вярвах, че това е от изключителна важност не само за европейската, но и за световната сигурност. Мисля, че на настоящия етап тези отношения имат спешна нужда от възстановяване, и че НАТО и Русия трябва да положат едно „ново начало”. Затова си позволявам да отправя няколко конкретни предложения за полагане на основите на едно много по-продуктивно бъдещо сътрудничество. Как са разположени те във времето?

Като начало, ние трябва да засилим на практика сътрудничеството помежду си в следните области:

1.      Войната срещу тероризма. Понеже тероризмът е бич за света, ние можем да се защитим от него само ако си сътрудничим. Страните от НАТО и Русия постигнаха съгласие по оценката на терористичните заплахи и вече са постигнали значителен напредък по широк спектър от конкретни съвместни инициативи. Например, работим в тясно сътрудничество за предотвратяване на заплахите от атаки върху обществения транспорт и други обществени места. В рамките на съвместната програма наречена STANDEX, създадохме заедно с водещи изследователски центрове и лаборатории в страните от НАТО и Русия технология за интегриране на различните системи е единна система за откриване на експлозиви и идентифициране на потенциални терористи.
2.      Предотвратяване на развиването на ядрен потенциал. Развиването на ядрен потенциал и конструирането на балистични ракети е една от основните тревоги на международната общонст и като цяло е една от най-сериозните и нарастващи заплахи за страните от НАТО и Русия. Страните от НАТО и Русия на няколко пъти се срещаха, за да обсъдят как могат заедно да отговорят по най-добрия начин на тези заплахи, а създадените работни групи по проблемите на контрола върху въоръженията, разоръжаването, предотвратяване на развиването на ядрен потенциал, сега придвижват това сътрудничество напред.
3.      Стабилизиране на Афганистан. Русия има много по-голям интерес от стабилизация в Афганистан, отколкото съюзниците от НАТО. През пролетта на 2010, беше доставен първият контейнер с товари предназначен за водените от НАТО сили на ISAF (International Security Assistance Force) през руска територия, отваряйки по този начин още един важен допълнителен комуникационен канал. Съвместният проект между НАТО и Русия за обучение на хора от Афганистан и Централна Азия за борба с производството и преноса на наркотици може да се похвали с 1300 успешно завършили, повечето от които вече използваха придобитите умения за залавяне на някой от най-големите пратки с хероин в региона. А след като отправих тези предложения към Москва през декември миналата година, руските лидери решиха да включат към тях и допълнително участие на хеликоптери и обучаващи за Афганистанската национална армия.

Извън нарастващото практическо сътрудничество в много области, ние подновихме дейността на Съвета НАТО-Русия, и разширихме и задълбочихме диалога помежду ни през последната година. Проведохме отворени, искрени и конструктивни дискусии по широк спектър от проблеми относно сигурността на Русия и съюзниците от НАТО и направихме предложения как да отговорим на тях. Въпреки че тези дискусии не доведоха до конкретни предложения за решаване на проблемите, те ни помогнаха да постигнем по-голяма степен на взаимно доверие и сигурност, което без съмнение ще донесе огромни ползи за нашето бъдещо сътрудничество.

Същото се отнася и за нашия съвместен преглед на предизвикателствата на общата ни сигурност, протекъл изключително добре, в който постигнахме съгласие върху пет заплахи и предизвикателства изискващи задълбочаване на сътрудничеството: тероризма, Афганистан, пиратството, развитието на потенциал за производство на оръжия за масово унищожение и природните и причинени от човешката дейност катастрофи. Вече обсъждаме детайлите на подходящите форми за съвместно сътрудничество.

Отношенията НАТО-Русия бележат съществен напредък и в други области. НАТО е напълно открита с Русия относно развиваната от Алианса Нова стратегическа концепция и се надявам това да насърчи откритостта от страна на нашите руски партньори при разработката на техните стратегически документи. НАТО също така поема инициативата за преодоляване на застоя относно Договора за конвенционалните сили в Европа, с обещание за засилване на контрола върху конвенционалните оръжия и насърчаване на откритостта.

Като цяло тези предложения показват, че наистина е постигнато значително подобряване на отношенията НАТО-Русия. Но оптимизмът ми за бъдещето на нашите взаимоотношения не ме заслепява дотолкова, че да не виждам трудностите, които остава да бъдат решени. Съюзниците от НАТО все още изразяват сериозно безпокойство за случващото се в Грузия, където най-ясно изпъкват принципните различия помежду ни. Русия също продължава да изразява безпокойство, например относно политиката на НАТО за Отворени врати. Вярвам обаче, че няма място за притеснения, а напротив, мисля че разширяването на НАТО ще повиши сигурността и стабилността на Русия.

Въпреки оставащите трудности, ние трябва да демонстрираме достатъчно смелост и вяра при подготовката на един амбициозен дневен ред за бъдещето. Един от нашите най-важни приоритети трябва да бъде засилване на оперативното сътрудничество. През 90-те години постигнахме огромен успех при съвместните ни действия за стабилизирането на Балканите. Бих искал да бъда свидетел на повече съвместни мироопазващи операции, не само на сушата, но също и в морето за увеличаване на морската сигурност – например по-близко сътрудничество при опитите ни да се справим с пиратството в Аденския залив. Освен това, нашето оперативно сътрудничество в Афганистан трябва да се придвижи напред. Руските дарения за Афганистанската национална армия ще подобрят значително възможностите на Афганистан да гарантира собствената си сигурност, което е в интерес на всички нас.

Но в сферата на противоракетната отбрана виждам най-голям потенциал за задълбочаване на отношенията НАТО-Русия. По-рано тази година, в светлината на нарастващата заплаха от развиване на ядрен капацитет и балистични ракети носители, направих предложение за създаването на общ „противоракетен щит” простиращ се от Ванкувър до Владивосток. Надявам се, че в следващите месеци и години ще имаме политическата воля да го реализираме – реализация подкрепена от сътрудничеството НАТО-Русия в противоракетната отбрана.

Положените на здрава почва отношения НАТО-Русия са жизненоважни за сигурността на всички ни. Сега солидните основи за това са изляти. Заедно можем да погледнем в бъдещето с подновена вяра и амбиция. Ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че ще развием огромния потенциал, съдържащ се в отношенията НАТО-Русия и ще разчитам на подкрепата на всички членове на Съвета НАТО-Русия, за постигане на целите си.


*Андерс Фог Расмусен е Генерален секретар на НАТО

Няма коментари:

Публикуване на коментар