петък, 7 октомври 2016 г.

Колко плашеща е разрушителната технология?

Мартин Фелдстийн*

Устойчивата тенденция в подобренията на автономните автомобили ме убеждава, че не след дълго пътищата ще бъдат пълни с коли и камиони движещи се без човешко присъствие зад волана. Също така съм убеден, че революцията в изкуствения интелект ще позволи на компютри и роботи да извършват много от задачите, които сега са извършвани от работниците „бели якички”.

Затова не е изненадващо, че много хора са разтревожени за съдбата на тези работни места, които са уязвими – или вече са изгубени – заради най-новите разрушителни технологии. Какво ще се случи с милиони мъже и жени, които днес карат камиони и таксита, когато камионите и такситата станат автономни? Какво ще се случи със счетоводителите и здравните работници, когато компютрите започнат да вършат работата им?

Някои анализатори изчисляват, че в ситуация, в която ще трябват твърде малко работници за производството на настоящия обем стоки и услуги, огромен дял от настоящите заети ще станат излишни.

Чувам за тези тревоги и разбирам, че те трудно могат да бъдат разсеяни. Но съм оптимист, че Съединените щати, най-малко, ще се адаптират успешно към новите технологии. Ще има доста губещи, както и печеливши, но американското общество като цяло ще стане по-заможно. А онези загубили работата си заради новите технологии скоро ще си намерят друга работа.

Убеден съм, че няма основателни причини да се тревожим, че новите технологии ще причинят безработица в големи мащаби. Промените в технологиите ще увеличат икономическата производителност и повишат потенциала за вдигане на стандарта на живот на населението. Онези, които искат да работят ще продължат да си намират работа.

Защо съм такъв оптимист? Забележете: Бързите технологични промени не са нещо ново. Търпим технологични промени, при които машините и компютрите заменят работниците от много години. И все пак, въпреки възходите и спадовете на бизнес циклите, икономиката на Съединените щати продължава да се връща към условията на пълна заетост.

Това е най-драматично в производството. Роботите и автоматизираните машини замениха работниците в производството преди много години, докарвайки заетостта в сектора от 13 милиона през 1950 до едва девет милиона сега, макар реалната стойност на фабричното производство да е нараснала със 75%. А онези, които вече не са заети във фабричното производство си намериха работа в останалата част на икономиката.

Компютри също така ще заменят работниците в широк спектър от сектора на услугите. Повече няма да има оператори на подемни машини. Професията телефонист вече не съществува. Мнозина от нас сами се чекират на летищата на автоматизирани чекиращи машини. Правните кантори и счетоводните фирми използват компютри, за да вършат работата на професионалистите.

И все пак нивото на безработицата в Съединените щати днес е едва 4,9%, което е по-ниско дори от средното за последните няколко десетилетия. Сред завършилите колеж – които представлява 40% от работната сила в Съединените щати – нивото на безработицата е едва 2,7%. Понеже завършилите колеж обхващат по-голям дял от кохортата на младите, отколкото възрастното поколение, общото ниво на безработицата ще се задържи ниско за тази възрастова група, а делът й от трудовата сила ще нарасне.

Нарасналата производителност на един работник станало възможно заради увеличената употреба на роботи и компютри, също така ще позволи на заетите да работят по-малко часове и да се наслаждават на повече свободно време. Заетите понастоящем в Съединените щати  работят средно по 1790 часа на година, с 30% повече от техните германски колеги, които работят средно само 1371 часа на година.

Намаляването на работните часове на един зает означава подобряване на качеството на живот във вид на удължени ваканции и по-дълги уикенди. По-малкото работни часове също така осигуряват повече възможности за пътувания, за хранене навън и други дейности, които създават работни места за работещите в сектора на услугите. Застаряването на населението ще увеличи нуждата от заетост в сектора на услугите в болници и извънболнична грижа.

Тези тенденции ще подхранят по-голямо търсене за работници в сектора на услугите, който сега поема 81% от заетите в Съединените щати. Делът на работниците в сектора на услугите в Съединените щати нараства година след година и ще поеме онези загубили работата си в производството или строителството.

А компютрите и роботите просто не могат да извършват голяма част от тази работа. Макар те да могат да осигуряват някои от услугите, от които по-възрастните хора все повече ще се нуждаят, те няма да могат да осигурят онези услуги, които изискват човешко отношение към клиенти и пациенти. Хората избиращи кариера ще имат това предвид, когато подбират заниманието си. Това също така ще държи безработицата на ниски равнища и за в бъдеще.

Нивото на безработицата в Съединените щати днес е по-малко от половината от нивото в ЕС. Има много причини за тази разлика. Но най-важната е липсата в Съединените щати на трудово законодателство и профсъюзни правила, което предпазва фирмите при въвеждането на нови технологии. Ако Съединените щати запазят сравнително свободния си трудов пазар, работниците лесно ще се приспособят към променящите се технологии.

*Мартин Фелдстийн е професор по икономика в Харвардския университет и почетен президент на Националното бюро за икономически изследвания. Председателствал е Съвета на икономическите съветници на президента Роналд Рейгън от 1982 до 1984 година. През 2006 година е назначен в Консултативния съвет за външно разузнаване към президента Джордж Буш, а през 2009 е назначен в Консултативния съвет за икономическо възстановяване към президента Барак Обама. Понастоящем той е в борда на директорите на Съвета за външни отношения, на Тристранната комисия и на Г-30, неправителствена международна организация, която се занимава с търсенето на решения за глобалните икономически проблеми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар