вторник, 25 октомври 2016 г.

Образованието и социалното предприемачество

Гордън Браун*

Изчисления показват, че четвърт милион млади хора в Сирия не посещават училище заради гражданската война там. Днес, благодарение на Института за международно образование, дарители, филантропи и фондации се обединиха  в помощ на учениците бежанци търсещи възможности за по-високо образование, както и за да осигурят убежище за лектори и професори преследвани т сирийския режим.

Платформата за образование в непредвидени ситуации (ПОНС) ще свърже желаещите да се обучават сирийски бежанци с желаещите да ги приемат училища. В същото време ПОНС ще служи като проводник към по-висока образователна степен за учениците бежанци по света и ще осигурява всички нива на образование като предоставя уеббазирана информация, места за контакт и най-необходимите съвети и подкрепа.

ПОНС е проект на Catalyst Trust for Universal Education – благотворителна организация основана от бившия президент на Нюйоркския университет Джон Секстън – подкрепян сега. Catalyst Trust търси също така проекти за преформулиране на училищните занятия, стимулиране на социалните инвестиции в образователния сектор и въвеждане на учебни планове за насърчаване на мирното съжителство на различните религии. Всеки проект, който Catalyst Trust подкрепя ще трябва да докаже своя принос и споделени цели за постигането на универсално образование, като сега за пръв път ще се обхващат цяло поколение млади хора.

При сегашните 260 млн. деца по света, които не посещават училище, образованието има огромна нужда от споделяне на успехите на, да кажем, движенията за глобално здравеопазване и защита на околната среда. В образованието има все още повече възможности за иновации от всеки друг сектор на международното развитие, особено след като дигиталните технологии и интернет станаха по-достъпни дори за най-бедните региони на света.

Образователният сектор не от днес се приспособява трудно към нашия променящ се свят. Въпреки моментното технологично предимство, класните стаи – за разлика от работното ни място или дома ни – си остава все така непроменено от 19-ти век. Крайно време е за реформи, които овластяват учителите и правят училищата образователен хъб от 21-ви век.

В последните години финансовите възможности на частния сектор – като рисковите капитали, целевото финансово инвестиране и новите видове активи – отвориха безгранични нови възможности за социалното предприемачество в образователния сектор. Но, както и при технологиите, общественият и неправителственият сектор се бавят в прилагането му. И двата сектора трябва да осъзнаят ценността на социалното предприемачество фокусирано върху образованието.

Тази празнина насочва вниманието върху уникалната възможност да се разбере неоценимия потенциал на социалното предприемачество. За сграбчването на тази възможност първо трябва да разберем, че голяма част от идеите идващи от неправителствения сектор са безплодни или неприложими, често заради липса на финансиране. Затова трябва да направим повече за осигуряването на първоначален капитал за образователни стартъпи като Catalyst, който след това може да помогне за увеличаването на успешните пилотни програми.

Тази стратегия ще създаде един добродетелен цикъл като първоначалните иновации стимулират по-нататъшни иновации в целия образователен сектор. Реформаторите трябва да вземат пример от пионерския труд на Сър Робърт Коен в инвестирането в социално влияние. И в действителност Catalyst Trust вече проучва как най-добре да бъдат измервани резултатите в системата за училищно оценяване в развиващите се страни, и да се определи коя система за оценяване е най-подходяща за конкретната образователна среда. Екип от професори от Нюйоркския университет – изграден на базата на предишен опит на ЮНЕСКО и Институт Брукингс – ще работи с глобална мрежа от изследователи от местни университети в няколко страни за намиране на най-добрия метод за оценка на успеха и неуспеха в образователните системи по света.

В друго свое начинание Catalyst Trust търси пилотни проекти  в областта на образованието за човешки права в страните от Източна Европа, Близкия изток, Африка и Съединените щати, за да оцени как училищните планове могат по най-добрия начин да култивират междурелигиозната толерантност. Време е да преборим една екстремистка идея, понастоящем популярна в западната политика, чието съществуване е невъзможно. Училищата са първото място, където ние можем и трябва да подкрепяме идеята за приобщаващото гражданство.

Един учебен план насърчаващ приобщаването трябва да мине отвъд призивите на универсална религиозна мъдрост като „обичай ближния си” и Златното правило. За тази цел Catalyst Trust се надява да подпомогне разработването на учебни планове, които учат децата на ценността на различието за укрепване на социалната сплотеност и хармонията.

В усилията си да помогне на учениците бежанци, Catalyst Trust проучва как компаниите, фондациите и донорите от публичния сектор могат да направят ресурсите по-достъпни за тези прокудени хора. При всяка война или природно бедствие международната общност протяга ръка за милостиня, за да финансира миротворците на ООН или помощите за развитие на Световната банка. Но образованието за прокудените хора се губи между рамката на хуманитарната помощ, която се съсредоточава върху спешните нужди като храна и подслон и помощта за развитие, която се фокусира върху дългосрочни проекти. Catalyst Trust се надява да помогне за оформянето на една по-добра система, която предоставя спешна помощ по-ефективно и си дава сметка за пренебрегвани нужди като образованието.

Има много достойни проекти, които си заслужава да бъдат обсъдени от организации като Catalyst. Един пример е пилотен проект, който би помогнал на два милиона незрящи или с намалено зрение ученици и чиито образователни нужди дълго време бяха пренебрегвани. С новите технологии днес можем да превърнем 150-годишната брайлова система и тестовете написани на нея в аудиозаписи, правейки всички видове обучителни материали достъпни за незрящите хора или за хората с намалено зрение. Тази технология е готова за разгръщане веднага след като съберем ресурсите, за да обучим учителите и незрящите или с намалено зрение да боравят с новите инструменти.

За всеки загрижен за образованието задачата е ясна: да снабдим милиони бедни хора, особено в най-отдалечените кътчета на света, с иновативните продукти, от които имат нужда, за да преобразят и подобрят живота си чрез образование. Това, което Catalyst Trust се опитва да покаже е, че социалното предприемачество има бъдеще.


*Гордън Браун, бивш министър-председател и министър на финансите на Великобритания, е специален представител на ООН за глобалното образование и председател на Международната комисия за финансиране на глобалните образователни възможности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар