четвъртък, 20 октомври 2016 г.

Близкият изток трябва да влезе в бъдещето

Клаус Шваб*

Новите технологии се развиват толкова бързо, че обществата в Близкия изток изпитват сериозни затруднения при справяне с влиянието им. Като въздействат на всичко, от природата на труда до човешкостта, технологичните промени биха се оказали застрашителни, ако не си сътрудничим за тяхното прилагане и управление.

По света цели индустрии се преобразяват и създават от нищото, благодарение на последните развития на изкуствения интелект, на роботиката, на интернет на нещата, на автономните превозни средства, на 3D принтирането, на нанотехнологиите, биотехнологиите, изобретяването на нови материали, на съхраняването на енергия и квантовите компютри. Ние, в Световния икономически форум, нарекохме тази вълна от иновации „Четвъртата индустриална революция”, понеже тя фундаментално промени начина ни на живот, работа и отношения един с друг. И тези промени се усещат както в Кайро, Дубай и Риад, така и в Ню Йорк, Франкфурт и Хонг Конг.

Нови технологии като парния двигател и тъкачния стан са били в основата на Първата индустриална революция, които са съпътствани от исторически, социално-политически развития като урбанизацията, масовото образование и механизираното земеделие. Благодарение на електрификацията и масовото производство, Втората индустриална революция въвежда напълно нови социални модели и форми на труд. А с появата на дигиталните технологии и бързите телекомуникации, Третата индустриална революция, развиваща се през последните пет десетилетия, свърза планетата и сви времето и пространството.

Четвъртата индустриална революция обещава да бъде не по-малко променяща: индивидуалните технологии ще бъдат с най-голямо влияние, но промените в социалните и икономическите системи ще са от далеч по-голямо значение за оформянето на бъдещия ни живот. На този фон все още няма консенсус по простички проблеми като собствеността върху личните данни, сигурността на инфраструктурата и новите разрушителни за бизнеса права и отговорности. Това което е нужно е една концептуална рамка за подпомагане на бизнеса, правителствата и отделните хора, изпреварваща радикалното технологично разместване на пластовете – в бизнес моделите, етиката и социалните въпроси -  показало се на хоризонта.

За да се гарантира бъдещият просперитет на Близкия изток, правителствата там, а и гражданите, трябва да се запитат дали технологиите са създадени и внедрени за посрещане на истинските социални нужди или са просто проводник на негативните промени. Най-общо казано, ние трябва да се фокусираме не само върху технологичния прогрес и икономическата продуктивност, но също така върху начина, по който тези сили влияят на хората, общностите и околната среда.

Докато Четвъртата индустриална революция е в ход, е нужно да се придържаме към четири принципа при определянето на регионалните политики и тяхното прилагане. За незапознатите фокусът трябва да бъде поставен върху системите, а не върху индивидуалните технологии. Само чрез наблюдение на взаимодействието между технологичните,  социалните и икономическите сили всеки държавен лидер и отделен гражданин може да определи и предвиди как да се променят бизнесите, обществата и икономиките.

Второ, трябва да отхвърлим настоящия фаталистичен възглед, че прогресът е предрешен. Общностите и отделните хора трябва да бъдат образовани и овластени да използват технологиите за наистина продуктивни цели, а не да бъдат използвани за нечии други цели. Ако не успеем да впрегнем новите технологии в наша полза, ние ще предадем личното си и колективно представителство, оставяйки малко поводи за оптимизъм.

Трето, ние трябва да създаваме нови технологии и системи с мисъл за бъдещето, а не сляпо да приемаме настъпващите промени. Интегрирането на променящите технологии в собствените ни социални и икономически системи ще се нуждае от близкото сътрудничество между представители на правителството, индустриите и гражданското общество. Ако това не се случи, бъдещето ни ще бъде решено от обстоятелствата вместо от собствената ни общностна преценка.

Накрая, социалните и етични проблеми не са грешки, които да преодоляваме или премахваме. Споделените ценности на региона трябва да са обща характеристика на всички нови технологии. Ако технологиите са използвани по начин усилващ бедността, дискриминацията или разрушаването на околната среда, те не трябва да бъдат част от бъдещето, което Близкият изток иска да изгради. Инвестициите в нови технологии са оправдани, само ако допринасят за един по-сигурен и по-интегриран свят.

Отделните участници не са способни да се изправят сами пред социалните и икономически предизвикателства на Четвъртата индустриална революция, като същото важи и за правителствата. Бизнес общностите, от своя страна, трябва да създадат среда, в която технологиите могат да бъдат развити и внедрени успешно, с осмисляне на социалните последици.

Правителствата също трябва да се ангажират активно с проблема за въвеждането на иновациите в обществото. Политиците трябва да са в тясно сътрудничество с изобретателите и предприемачите стоящи в основата на тази революция, за да не изпаднат зад борда. А всички ние като отделни хора, трябва да сме информирани, за да разбираме и да взимаме отношение по новите проблеми, произлизащи от сложните взаимодействия между технологиите и обществото.

Четвъртата индустриална революция  ще  доведе до системни промени, които изискват съвместно сътрудничество. Когато страните от Близкия изток приспособят своите икономики към влиянието на новите технологии, те ще трябва да обмислят нови начини за съвместна работа в публичната и частната сфера. Понеже скоростта на промените  само ще продължава да се увеличава, прозрачността трябва да стане приоритет за всички участници, като всяка част от обществото трябва да може да прецени рисковете и ползите от следващите нови развития.

Живеем в сложни времена и подходящото лидерство в Близкия изток, както и навсякъде по света, изисква цялостна  промяна на подхода ни към съвместното сътрудничество за бъдещето. Ако искаме  да избегнем ужасния резултат, който технологиите могат лесно да произведат, ние сме длъжни да си изградим обща картина за бъдещето, което искаме да създадем.


*Клаус Шваб е основател и изпълнителен директор на Световния икономически форум.

Няма коментари:

Публикуване на коментар