понеделник, 21 март 2016 г.

Измерване на щастието

Охуд Ал Руми*

За мен бе огромно удоволствие да се присъединя към честванията на тазгодишния международен ден на щастието. Но, ако трябва да бъда честна, фокусът на вниманието ми е върху останалите 364 дни от годината. Все пак съм се заела с щастието.

Съществуват множество инициативи и се полагат усилия по целия свят, за да погледнем отвъд БВП и данните за образованието или за болничните легла при измерването на успеха в управлението и развитието на една страна. В страна прекарала последните пет десетилетия в изграждане на икономика от нулата, правителството, на което служа, знае добре това и макар данните да показват напредъка, те не ни разкриват цялата картина – или нещо близко до нея.

През 2011 ООН призова държавите членки да поставят повече ударението върху щастието и благоденствието, когато работят за постигане и измерване на социалното и икономическото развитие. От тогава насам много от страните започнали да поставят щастието в основата на управленските си цели, постигнаха значими резултати. Тук, в Обединените арабски емирства, ясно осъзнаваме, така както са осъзнали и останалите, че се нуждаем от стандарти за управление, които реално да изразяват разбиранията ни за успех. Въпросът, който си задаваме, не е дали предоставяме подходящите услуги и икономическа политика на нашия народ, а дали правим хората щастливи. Разбира се, последното изисква осигуряването на първото, но то също така означава да се отиде отвъд статистиката, за да се разбере, че всички ние сме човешки същества със своите надежди, страхове и стремежи.

Щастието е сериозен ангажимент в ОАЕ, затова вниманието към него прониква във всички действия на правителството, включително в усилията ни да стимулираме компаниите от частния сектор да прибавят ценността му във всекидневните си операции. Това налага формулирането и изработването на национални стратегии, програми и политики за увеличаване на щастието и за измерване на постигнатото на тази база.

Но какво точно наричаме щастие? Това не е нито мимолетен момент на наслада, нито е непроменящо се условие. Това е състояние на съществуване отвъд удоволствието, едно състояние на благоденствие и радост от живота.

Щастието означава ти и твоето семейство да се чувствате сигурни, че има отворени възможности за вас и вашите деца и че можете да разчитате в огромна степен на загриженост, на достойно съществуване и на справедливост в собственото си общество. Щастието не е дадено свише, ние трябва да полагаме усилия за постигането му. Но, както виждате, ролята ни в правителството е да създадем такава среда, която позволява на щастието и на позитивните нагласи към живота да процъфтяват.

Препятствията и неудовлетвореността от живота не винаги означават загуба на щастие, то зависи от това какво вие – и останалите, които ви помагат – правите за преодоляване на тези препятствия. Щастието означава желание да помогнеш на другите, както и да поемаш отговорност за собствените си решения, да бъдеш конструктивен и оптимистичен. В десетгодишната ми работа в правителството никога не ми се е случвало да не бъда посрещана с усмивка, с уважение и с позитивно настроение. Щастието е нещо индивидуално и емоционално.

Щастието не може да бъде налагано насила. То трябва да бъде стимулирано и възпитавано. То изисква промяна в нагласите, с фокус върху постигането на конструктивен резултат. То се постига както на индивидуално, така и на общностно ниво.

Как ние, в ОАЕ, ще го постигнем? Рано е да каже – все пак съм на този пост от едва един месец. Но вече сме изготвили 100-дневен план и конкретен списък със задачи за изпълнение. Определихме крайни срокове за оформянето на политиката на цялото правителство и започнахме да създаваме структури за координиране на правителствените служби и за определяне на новите подходи за обслужване и осигуряване на услуги. Също така развиваме стандарти и подходящите инструменти за формулиране и измерване на щастието.

Покрай усилията ни да поставим преследването на щастието в основата на националните приоритети, трябва да насърчим частния сектор да се присъедини към нас. В един от най-разнообразните пазари на труда – ОАЕ е дом на хора от над 200 националности – на всяка цена трябва да сме сигурни, че, отвъд осигуряването на подходяща правна и регулаторна рамка, предприемачите в нашата страна действат не само на базата на ясно изразен личен интерес.

Както БВП не е единственото доказателство за успеха на която и да е страна, така печалбата не е единствено доказателство за успеха на една компания. В нашия взаимосвързан и социален свят, където мнението, новините и информацията пътуват със скоростта на светлината, щастието е конкурентно предимство. Всъщност, то е в центъра на всеки фирмен успех.

Ние живеем в един труден регион. Близкият изток обикновено не се свързва с щастието. Днес лошите новини идващи от нашия регион засенчват добрите. И да, всички страстно желаем за себе си и за най-обичаните от нас да преуспяват и да дадат най-доброто от себе си.

Именно от този дух сме обладани и чрез неговата прослава и укрепване ние искаме да предложим мир, сигурност, толерантност, позитивизъм и уважение. Ние можем да работим заедно за създаването на среда, в която хората наистина да благоденстват и да се стремят да развият своя човешки потенциал. Всички ние можем да бъдем част от една общност обединена от желанието да споделяме щастието.


*Охуд Ал Руми е министър на щастието на Обединените арабски емирства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар