четвъртък, 10 март 2016 г.

Бъдещето е на щастието, толерантността и младостта

Мохамед бин Рашид Ал Мактум*

През последните две седмици чух и прочетох много въпроси, коментари и новинарски заглавия свързани със скорошните промени в правителството на Обединените арабски емирства. Защо, както се оказа искат мнозина да знаят, създадохме Министерство на щастието, толерантността и бъдещето и защо назначихме 22-годишен министър на младостта?

Промените са отражение на наученото от нас от събитията в региона през последните пет години. По-специално ние научихме, че неспособността да се отговори ефективно на стремежите на младите хора, които представляват повече от половината от населението на арабските страни, е като да плуваш срещу течението. Без енергията и оптимизма на младите, обществата не могат да постигнат растеж. Дори обратното, те са обречени.

Когато правителствата пропъждат своите младежи и възпират техния стремеж към по-добър живот, те затръшват вратата пред лицето на цялото общество. Не сме забравили, че първопричината за напрежението в нашия регион, събитията наречени „Арабската пролет”, категорично се коренят в липсата на възможности за младите хора да постигнат своите мечти и осъществят амбициите си.

Горди сме, че ОАЕ е млада страна. Горди сме и с нашите младежи. Инвестираме в тях и ги овластяваме именно защото те са нашето бъдеще. Вярваме, че те са далеч по-бързи от нас при придобиването и натрупването на знания, понеже те растат с инструментариума и технологиите, които ни липсваха, когато ние бяхме на тяхната възраст. Ние ги натоварваме с управлението на страната за постигане на нови нива на растеж и развитие като назначаваме за министър човек на тяхната възраст и като създаваме специален съвет за младежта.

Осъзнахме също така покрай стотиците хиляди загинали и милионите бежанци от нашия регион, че сектантското, идеологическо, културно и религиозно тесногръдие само разпалва огъня на омразата. Не можем и няма да позволим това в нашата страна. Трябва да се учим, да учим другите и да практикуваме толерантност – и да я внушаваме на нашите деца, чрез образование и като даваме личен пример.

Именно по тази причина назначихме държавен министър за толерантността. Вярваме, че правната рамка трябва да формализира толерантността, която нашето общество вече показва, а нашата политика и нашите инициативи ще бъдат пример за подражание за съседите ни. Когато Арабският свят беше толерантен и приемаше другите, той водеше света. От Багдад до Дамаск и отвъд, ние представлявахме пътеводна светлина в науката, познанието и цивилизацията, понеже човешките ценности бяха в основата на нашите отношения с всички цивилизации, култури и религии. Дори когато нашите предци се оттеглят от Андалусия, хора с различни вероизповедания си тръгват с тях.

Толерантността не е просто ефектна фраза, а качество за което трябва да се грижим и практикуваме. Тя трябва да се вплита в изграждането на нашето общество, да гарантира нашето бъдеще и отстоява прогреса, който сме постигнали. Не може да се изгради светло бъдеще в Близкия изток без интелектуално преустройство, което препотвърждава ценностите на идеологическата отвореност, разнообразието и приемането на различните гледни точки, независимо дали са интелектуални, културни или религиозни.

С всеки научен урок идва и решението, което ще оформи бъдещето ни. Но ние знаем също така, че можем да учим гледайки бъдещето, не само миналото или настоящето. Просто си представете, какъв би бил животът в пост-петролната икономика. Именно заради това инвестирахме много – повече от 300 млрд. дирхама (81,5 млрд. долара) – в поставянето на фокуса върху пътя напред на ОАЕ, с цел да се подготвим за една различна икономика, която освобождава бъдещите поколения от зависимостта от вечно колебаещият се петролен пазар.

Постигането на тази цел изисква пълно преразглеждане на нашата законодателна, административна  и икономическа система, за да премахнем зависимостта от петрола. Нуждаем се от здрава и подходяща регулаторна инфраструктура, за да изградим устойчива и разнообразна национална икономика за нашите деца и децата на нашите деца.

Чрез написването на този коментар искам да изпратя ясно послание до останалите страни в нашия регион, че промяната е единствено и само в нашите ръце. Регионът ни не се нуждае от супер мощна външна сила, за да предотврати своя упадък. Нуждаем се от силата вътре в нас, която да преодолее омразата и нетолерантността , които разрушават живота в много от съседните страни.

Пиша послание, което правителствата в нашия регион и не само да приемат като призив за преразглеждане на своята роля. Ролята на правителството е да създаде такава среда, в която хората да могат да постигат мечтите и да реализират амбициите си, а не да създават среда, която правителствата да не могат да контролират. Целта е да се овластят хората, не да се държи властта въпреки тях. Накратко, правителствата трябва да се погрижат за създаване на среда, в която хората създават и се радват на собственото си щастие.

Не сме новаци в разговора за правителствената роля в осигуряването на щастието. От зората на историята щастието е всичко, което човечеството иска. Аристотел казва, че държавата е жив организъм, който израства в процеса на постигане на морално съвършенство и щастие за всеки индивид. Ибн Халдун казва, същите неща. Също така, в Декларацията за независимостта на Съединените щати пише за правото на всеки човек да преследва щастието.

В наше време, Обединените нации призовават за промени в критериите използвани за измерване на успеха на правителствата и изместване на фокуса от икономическите индикатори към измерването на човешкото щастие и добруване. ООН определи Международен ден на щастието, за да подчертае важността на тази промяна.

Фокусирайки се върху щастието е възможно и напълно оправдано. Щастието може да бъде измерено, а неговото оценяване вече е обект на много програми и изследвания. Нещо повече, то може да бъде усъвършенствано, а постигането му е свързано с материални цели. Изследвания сочат, че щастливите хора произвеждат повече, живеят по-дълго и са в основата на по-доброто икономическо развитие на своите общности и страни.

Щастието на индивидите, семействата и работещите, тяхната удовлетвореност от живота и оптимизъм за бъдещето, са ключови за изпълнение на задачите, които минават през всеки сектор на управление. Именно поради тази причина трябва да има министър, който да направлява и води всички правителствени институции (както и да осигурява лидерство на частния сектор).

Не даваме празни обещания. Ще създадем общество, в което щастието на хората е първостепенно и устойчива среда, в която те могат да просперират. Надяваме се формулата ни да е полезна и на останалите в региона. Формулата е недвусмислена: национално развитие базирано на основни ценности, водено от младите и фокусирано върху бъдещето, в което всеки може да постигне щастието.


*Мохамед бин Рашид Ал Мактум е вицепрезидент и министър-председател на Обединените арабски емирства и управител на Дубай.

Няма коментари:

Публикуване на коментар