петък, 30 януари 2015 г.

Франция по пътя на реформите

Манюел Валс*

Светът се променя бързо и няма да чака никого. Единственият начин да успеем в този бързо променящ се свят е да вървим с ритъма на промените. Именно поради тази причина Франция се нуждае от реформи. Разбира се, реформа означава промяна. Но не означава тя да се извършва под външен натиск, нито пък е отказ от това, което прави французите французи. Ключът към промяната е уважение към нашата история, към това с което се гордеем, към нашите традиции, към нашия начин на живот и нашите ценности в една динамична глобална среда, както от страна на днешните граждани, така и на утрешните. Това е ключът към изграждането на силна и благоденстваща Франция.

Повече от ясно е, че има много препятствия пред процеса на реформи. Но добрата новина е, че факторите на средата са на страната на Франция с разнообразната си география, с жизнеспособната си наука и с технологичния си сектор, с богатата си култура и с огромния си човешки капитал. Именно тези фактори обясняват защо Франция остава петата най-голяма световна икономика.

Понеже глобализацията променя световната икономика, Франция на всяка цена трябва да се приспособи, така че да направи собствения си бизнес конкурентен не само у дома, но и в чужбина. Силният бизнес е решаващ фактор в една отворена икономика и спомага за това страната да запази – и подобри – жизнения стандарт на своите граждани.

Именно поради тези причини сме длъжни да сторим всичко необходимо да направим Франция по-богата. За да помогнем на френския бизнес да възстанови изгубените си позиции, ние трябва да му дадем възможност да инвестира и да създава работни места. Именно това е целта на влязлото в сила на 1 януари тази година „отговорно сътрудничество”, както и на данъчното кредитиране за насърчаване на конкурентосопсобността и създаването на работни места.

Освен да помагаме на френския бизнес да се разширява в чужбина, ние сме задължени да работим и за насърчаване на вътрешните инвестиции. Това са ключови действия, за да стане страната ни притегателен търговски център – един от най-важните аспекти на глобалната конкуренция.

По-силна Франция ще се справи с всички предизвикателства на света. В същото време ще покаже способностите си за преодоляване на пречките пред креативността и създаването на богатство. Законът за растежа и стопанската активност, който ще бъде гласуван през тази година, ще отприщи енергията на бизнеса и ще стимулира конкуренцията. Нещо повече, дерегулирането на досега регулираните професии ще помогне за намаляване на неравенството, от което френското обществено мнение започва все повече да изпитва раздразнение.

Създаването на повече благосъстояние в една отворена икономика е един от приоритетите на моето правителство. Но увеличеното благосъстояние не е единственият лек срещу болестите на Франция. Най-успешните държави са тези, в които работодатели и работници споделят отговорността за благоденствието на цялото общество. Затова е много важно да възстановим социалния диалог и да укрепим доверието във Франция.

Тази цел лежи в основата на нашата „простичка схема” за преговори и консултации с бизнеса. Това ще помогне за провеждането на реформи в професионалното образование и обучение, които да донесат ползи не само на желаещите да надградят работните си умения, но и на онези, на които им липсват такива умения, за да могат да си намерят работа.

Подобни инициативи са част по-големи планове. Чрез разнообразни управленски механизми се стремим да облекчим живота на гражданите, да опростим процедурите за бизнес активността и да освободим институциите от несвойствените им дейности, които отклоняват вниманието от важните стратегически задачи. Френските граждани скоро ще започнат да усещат ефекта от тези усилия във всекидневието си. Въпреки огромния потенциал на тези инициативи, те ще са напразни, ако няма усещането за справедливост. Франция преди всичко е движена от твърд егалитарен импулс.

Нека обсъдим образованието. При преработването на програмите за образование, можем да приспособим методите за обучение, така че да намалим неравенството в училище и да насочим допълнителни ресурси към неприоритетните сфери. Това означава да проверим дали всички училища имат достатъчно компютри и дали всички ученици имат възможност да се ползват от настоящите технологични постижения, без да делим учениците или регионите на дигитално грамотни или неграмотни. Фактът, че резултатите няма да могат да бъдат постигнати бързо, не трябва да възпира разрешаването на проблема.

Всъщност, цялостният процес по изграждане на силна и справедлива икономика, не трябва да има за цел просто подобряване на живота на гражданите, той трябва да подготви Франция за бъдещето. А когато става въпрос за реализация на дългосрочните цели на страната, най-добрите инициативи често отнемат време за постигане на видим резултат.

В общество, което иска бързи резултати, е трудно да се гледа далеч напред. Но моето правителство няма да бъде разубедено да предприеме дългосрочни действия гарантиращи, че утрешна Франция е именно тази Франция, която гражданите ни заслужават.

Затова е неотложна отговорност на държавата да стартира реформите. Това важи особено за Франция, където гражданите имат високи очаквания към държавата, разбира се не да прави всичко, но със сигурност да очертава стратегическите линиии да предоставя възможности на хората да преуспяват. Накратко, правителството е длъжно да постави своя дневен ред в услуга на хората.

Когато става въпрос за подготовката за бъдещето има един изключително важен дългосрочен проект: енергийният преход. Всички знаем, че сме изправени пред нов модел на растеж – по-устойчив и умерен, по-малко зависим от фосилните горива и повече зависим от възобновяемите енергийни източници. Този нов модел на растеж налага изработването на нови правила, на ново отношение и нов начин на живот. Със Закона за енергийния преход, моето правителство цели създаването на законодателна рамка за бъдещия „зелен” растеж.

Целите на реформаторския дневен ред на френското правителство са ясни. Една по-силна Франция, способна да оцелее в бързо променящата се глобална среда; една по-справедлива Франция, в която без лични и общи усилия, не може да се постигне успех; и една непоколебима Франция, която да е в услуга на стабилността и просперитета на нашите деца. В интерес на Франция и нейният народ сме длъжни да стартираме необходимите реформи и да реализираме тази дългосрочна визия.

*Манюел Валс е министър-председател на Франция

Няма коментари:

Публикуване на коментар